SlovTech      Centrum 14/19 (OD BANCO - prízemie)      017 01     Považská Bystrica       Tel. - fax: +421 42 4325005      Tel.: +421 42 4260 421      e-mail: slovtech@slovtech.sk
  Home O firme Výpočtová technika eKasa Online pokladnice a tlačiarne POS systémy YOTech - čítačka žurnálov Software Na stiahnutie  
eKasa internet
Mobilný internet pre eKasa za super ceny. V cene setu je predplatné internetu na 1 rok

  YOTech - čítačka žurnálu

    - súčasné využitie portov
      a USB
    - kapacita 2 - 16 GB
    - plná automatika
    - replikácia portov
    - služi ako USB kľúč
    - napájanie z pokladnice
    - prezeranie žurnálov
    - neobmedzený počet ERP
    - YOTech manager pre
      prezeranie a tlač žurnálov

78,- EUR s DPH  

Ste pripravení na eKasu ?

My áno.

Ponúkame Vám široký sortiment zariadení eKasa a VRP.

Nájdeme pre Vás optimálne riešenie pre vaše podnikanie s ohľadom na funkčnosť a cenu.

Poskytneme Vám popredajné poradenstvo ohľadom aktuálnej legislatívy pokladníc eKasa.

Predávame a servisujeme zariadenia výrobcov Elcom, FiskalPro.

Podnikajte bez starostí - zverte sa do rúk najväčšej servisnej organizácie registračných pokladníc v Považskej Bystrici.

Hot-line: 0905 624 478

Presťahovali sme sa do nových priestorov - nájdete nás na adrese

Centrum 2428/38 (OD Ščokino)
017 01 Považská Bystrica

v suteréne spoločnosti Realita, vedľa železiarstva (bývalá Slovenka – servis šijacích strojov).

Oproti pôvodnej prevádzke sme sa posunuli o 10 metrov a nachádzame sa stále v tej istej nákupnej zóne.

Všetky kontakty na firmu zostali v platnosti.Korekčné sady pre úpravu knihy ERP v súlade zo zákonom 289/2008 podľa legislatívy platnej od 01.01.2018 tu v predaji.

Sme jediný výrobca korekčných sá pre všetky typy kníh ERP na Slovensku.Od 01.01.2018 bol cez zákon 270/2017 Zz opäť novelizovaný zákon 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 (ďalej iba Zákon). V dôsledku tejto novely sa bohužiaľ opäť radikálne zmenila kniha elektronickej registračnej pokladnice, konkrétne texty v sekcii Údaje o servisnej organizácii. Z tohto dôvodu knihy ERP registrované pred novelami Zákona nie sú v súlade so Zákonom.

V niektorých regiónoch Slovenska začali pracovníci Colnej správy a daňových úradov kontrolovať , či sú knihy pokladnice v súlade so Zákonom a v prípade nesúladu vyrubujú podnikateľom sankcie za nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom podľa §13 ods. 1.

Sankcie za delikt podľa §16a pism. u) sa v tomto prípade pohybujú od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b), pri opakovaní od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)

Ako predísť problémom pri kontrole ?

Existujú dve možnosti, ako uviesť knihu pokladnice do súladu so Zákonom:

1. Prepísať, resp. doplniť pôvodné texty novými platnými textami podľa Zákona

Nakoľko knihy ERP majú od 24 do 71 strán a textov, ktoré treba zmeniť je 12, teda cca 150 až 450 textov v celej knihe, tak na prepísanie knihy treba odhadom 4 - 8 hodín práce...

2. Prelepiť nesprávne texty samolepkami so správnymi textami

Táto možnosť je určite najrýchlejšia, odporúča ju aj finančná správa vo svojich metodických usmerneniach.

Niektoré servisné organizácie a poskytovatelia pokladničných riešení, posielali svojim zákazníkom metodické usmernenie na riešenie tejto problematiky. Zo skúseností s našimi zákazníkmi, však väčšina podnikateľov tieto informácie z dôvodu pracovného vyťaženia prehliadla. Časť servisných organizácií a poskytovateľov pokladničných riešení, ktorých sme kontaktovali, však buď nemali vedomosti o uvedených zmenách alebo vôbec nejavili záujem o to, aby informovali o zmenách svojich zákazníkov alebo mylne tvrdili, že sa tieto úpravy netýkajú už vydaných kníh a pokladníc uvedených do prevádzky pred dátumom 01.01.2014.

Skutočnosť je však taká, že sa to týka všetkých kníh pokladníc registrovaných na DÚ podľa Zákona a teda aj tých, ktoré boli zaevidované pred 01.01.2014.

Dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať stanovisko, ktoré nám zaslala Finančná správa k zápisom do kníh ERP, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Citácia zo stanoviska:

„Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe ERP ručne, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia.

Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP.“

Koniec citácie.

Nami ponúkané riešenie:

V snahe uľahčiť Vám túto nepríjemnú a časovo náročnú povinnosť, naša spoločnosť pripravila korekčné sady pre všetky najpoužívanejšie knihy ERP, ktoré sú priamo prispôsobené konkrétnej knihe.

 

1. Akú sadu potrebujete ? Druhy korekčných sád.

Korekčné sady sú rozdelené do dvoch kategórií:

1. Veľké korekčné sady

Sady obsahujú samolepky všetkých zmenených textov od začiatku účinnosti Zákona až po súčasné znenie platné od 01.01.2018.

Tieto sady doporučujeme použiť podnikateľom, ktorí majú knihu ERP zaevidovanú pred 01.01.2014.
Avšak s prihliadnutím na fakt, že sa v papierníctvach ešte v roku 2017 predávali knihy, ktoré neboli
v súlade s platnou legislatívou platnou od 01.01.2014 a ak svoju knihu pokladnice neupravovali, doporučujeme
objednať túto sadu.

Sada obsahuje:

  • 14 druhov samolepiek, pri každej samolepke je číslo, ktorým je označená jeho pozícia v knihe
    od 0 – do 13. Množstvá sú rozdielne podľa výrobcu.
  • Stručný návod na lepenie pre konkrétny typ knihy podľa výrobcu, v ktorom sú číslom označené pozície konkrétnej samolepky.

Veľké korekčné sady - počet druhov samolepiek: 14

Výrobca / kompatibilita Poč. zázn.
podnik.
Poč.
zázn. SO1
Poč.
zázn. SO2
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
EkonSpo 52 23 23 3,50 4,20
ELITA 16 15 15 3,50 4,20
IGAZ 21 / 35 (590 / 690) / L.S.S.W LETAX 21 35 35 3,50 4,20
IGAZ 51 / 20 (690 – staré vydanie biela) 51 20 20 3,50 4,20
Protex 41 25 25 3,50 4,20
RMTES / REPROMA / KH Technik – formát A5 15 15 15 3,50 4,20
Ševt 12 12 12 3,50 4,20
Varos – formát A5 29 15 15 3,50 4,20
Axis - formát A5 35 10 25 3,50 4,20
Pasketik / 060 - formát A5 15 16 16 3,50 4,20


2. Malé korekčné sady

Sady obsahujú samolepky zmenených textov od zmenených 01.04.2015 po súčasné znenie platné od 01.01.2018.

Tieto sady doporučujeme použiť podnikateľom, ktorí už prelepovali svoje knihy ERP našimi samolepkami
objednanými v rokoch 2016 a 2017 a tým, ktorí majú knihy pokladnice výrobcov Ševt a elcom registrované
na daňovom úrade od roku 2016.

Sada obsahuje:

  • 8 druhov samolepiek, pri každej samolepke je číslo, ktorým je označená jeho pozícia v knihe
    od 0 – do 7. Množstvá sú rozdielne podľa výrobcu.
  • Stručný návod na lepenie pre konkrétny typ knihy podľa výrobcu, v ktorom sú číslom označené pozície konkrétnej samolepky.

Malé korekčné sady - počet druhov samolepiek: 8

Výrobca / kompatibilita Poč.
zázn. SO1
Poč.
zázn. SO2
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
EkonSpo 23 23 2,50 3,00
ELITA 15 15 2,50 3,00
IGAZ 21 / 35 (590 / 690) / L.S.S.W LETAX 35 35 2,50 3,00
Protex 25 25 2,50 3,00
RMTES / REPROMA / KH Technik – formát A5 15 15 2,50 3,00
Ševt / elcom 12 12 2,50 3,00
Varos – formát A5 15 15 2,50 3,00
Axis - formát A5 10 25 2,50 3,00
Pasketik / 060 - formát A5 16 16 2,50 3,00
BEFARE / elcom - sivý obal 10 10 2,50 3,00

 

2. Ako a kde objednať korekčné sady.

Korekčné sady môžete objednať dvoma spôsobmi:
1. Pomocou objednávkového formulára, ktorý môžete stiahnuť tu
Objednávkový formulár zašlite na emailovú adresu slovtech@slovtech.sk.

2. Od servisných organizácií, ktoré s nami spolupracujú.
Zoznam predajcov najdete tu.

Stiahnite si doporučený postup pri lepeni vo formáte pdf tu.

Zoznam predajcov korekčných sád
Okres Predajca  
Bánovce nad BebravouAZ – systém s.r.o.
ul. A. Hlinku 227/6
957 01  Bánovce nad Bebravou
038/2865504 0918/970626
servis@az-system.sk
Banská Bystrica VAROS TRADE, s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 11  Banská Bystrica
+421 907 211402
varos@varos.sk
Bardejov BardComp s. r. o.
Hurbanova 22
085 01  Bardejov
0544723961
bardcomp@bardcomp.sk
Bratislava PC-SYSTEM s.r.o.
Odeská 38
821 06  Bratislava 214
0903 22 80 10
Bratislava LB SERVIS SK s.r.o.
Molecová 4
841 04  Bratislava 4
0903776561
jakubcik@lbservis.sk
Bratislava ASW Systems Slovakia s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06  Podunajské Biskupice
0918455623
martin.siket@septim.cz
Brezno Ing. Peter Kvačkaj
Budovateľská 12
977 03  Brezno
0915155551
kvackaj@gmail.com
Brezno Ing. Michal Zeman - MZ comp
Závodie 79/55
976 52  Čierny Balog
0905 238 165
zeman@sanynet.sk
Detva Jaroslav Ungvarský - JUPITER
M. R. Štefánika 5
962 12  Detva
0907441588
ungva01@azet.sk
Galanta PCenter, s.r.o.
Hlavná 787
925 02  Dolné Saliby
0915 577 454
obchod@pcenter.sk
Galanta Valéria Kováčová – KOVA
Z.Kodálya 769/29 – areál STAVECA
924 01  Galanta
0905/714-587
kova@kova.sk
Ilava ELCOMP trade, spol. s r. o.
P. O. Hviezdoslava 23
018 51  Nová Dubnica
042-4431386
mail@elcomp.sk
Košice I Najavo s.r.o.
Hlavná 68
040 01  Košice
+421 915 932 743
martin.pavlik@najavo.sk
Košice-okolie Alfasat s.r.o.
Školská 10
045 01  Moldava nad Bodvou
0905842857
ferencz@alfasat.sk
Košice-okolie BENA-SERVIS, s.r.o.
Kostolná 20
044 13  Valaliky
+421 903 610 988
hricm@bena.sk
Krupina Jozef Brodnianský - BJK
Partizánska 24
963 01  Krupina
0905-657018
jozefbrod@gmail.com
Lučenec Datex LC s.r.o.
Železničná 35
984 01  Lučenec
0948 009 438
Lučenec Pro POPULO spoločnosť s ručením obmedzeným
Nemocničná 2
968 01  Nová Baňa
0905500084
suhajdape@propopulo.sk
Michalovce DECENT SC. s.r.o.
T. J. MOUSSONA 3635
071 01  Michalovce
+421 948 195 200
Michalovce Eva Rontšinská
Hrnčiarska 3763/4
071 01  Michalovce
0904 - 676418
marianronts@gmail.com
Michalovce GNOMA, s.r.o.
Partizánska 23
071 01  Michalovce
+421 56 6419444
andrisov@gnoma.sk
Michalovce INTERDUM, s.r.o.
Užhorodská 26
071 01  Michalovce
0907257908
interdum@interdum.sk
Michalovce SICCO s.r.o.
Priemyselná 12
071 01  Michalovce
+421915882289
sicco2008@gmail.com
Nitra VENRON, s.r.o.
Fraňa Mojtu 1
949 01  Nitra
0903 234 003
venron@venron.sk
Nové Mesto n.Váhom COMTEC s.r.o
Hviezdoslavova 19
915 01  Nové Mesto nad Váhom
0917 580 331
hulvak@comtec.sk
Partizánske Netsoft s. r. o.
1.mája 226/6
958 01  Partizánske
0387490338
predaj@netsoft.sk
Pezinok Ivan Baxa SIBAX
Penzión Lindava Jablonecká ulica
900 86  Budmerice
+421 908 798537
sibax@sibax.sk
Prievidza Peter Šebesta - Telemont
Námestie baníkov 10
972 51  Handlová
046/5475 041
telemont@telemont.eu
Prievidza DIGITECH SK, s. r. o.
Š. Závodníka 473/3
971 01  Prievidza
0905-969284
info@digi-tech.sk
Prievidza Ing. Peter Brodňan - G.G.Soft
Nábrežná 4
971 01  Prievidza
0905316218
obchod@ggsoft.sk
Rožňava Servis Básthy a Koreň, spol. s r.o.
Námestie baníkov 42
048 01  Rožňava
0905218130
sbk@sbk.sk
Skalica Milan Mikota - Mikos comp
Školská 6
908 51  Holíč
0907794277
mikoscomp@mikoscomp.sk
Skalica Bronislav Polák - BZ - pro
Suchý riadok 1658/30
909 01  Skalica
0904-958043
bzpro@bzpro.sk
Spišská Nová Ves Rudolf Lučivjanský
Štefánikovo námestie 10
052 01  Spišská Nová Ves
053-4298 128 0905338761
datassnv@datassnv.sk
Trenčín Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
Legionárska 29
911 04  Trenčín
032-6583488
tn@progma.sk
Trnava Ľubomír Mihálek - APOCOMP
Hlavná 39
919 34  Biely Kostol
0915894903
mihalek@apo.sk
Trnava Emil Holeš - KH TECHNIK
Halenárska 7
917 01  Trnava
033/5513649
Trnava RM tes, s.r.o.
9. mája 17
917 01  Trnava
0905-167162
vladop@rmtes.sk
Turčianské Teplice ATAK systems s.r.o.
Dubové 111
038 23  Dubové
0905368849
ataksystems@gmail.com
Tvrdošín Gajniak s.r.o.
Železničiarov 296/40
028 01  Trstená
0905275832
richard@gajniak.sk
Zvolen LIPMED s.r.o.
T. G. Masaryka 1119/6
960 01  Zvolen
0905359038 0903630455
laco.el@centrum.sk
Zvolen Štefan Biba
M. R. Štefánika 2583/27
960 01  Zvolen
0905-380351
Žarnovica DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
A.Sládkoviča 805/6
966 81  Žarnovica
0915984557
info@deltacom.sk
Žilina KA-VT, spol. s r.o.
ulica 1. mája
010 01  Žilina
0905-800370
Žilina KODAS systems, s.r.o.
Kamenná 20
010 01  Žilina
0415555121
holubkova@kodas-systems.sk


Detaily sadyNajčastejšie priestupky, ktorých sa dopúšťajú podnikatelia pri používaní ERP
Popis priestupku Delikt Sankcia
Nejednoznačné pomenovanie tovaru alebo služby na doklade §8 ods. 3 §16a písm. m) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nezaevidovanie hotovosti inej, ako prijaté tržby - teda nezaevidovanie vkladu v hotovosti do ERP alebo VRP §3 ods. 3 §16a písm. h) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
Nezaevidovanie tržby v hotovosti cez ERP alebo VRP a neodovzdanie dokladu zákazníkovi §3 ods. 1 §16 písm. a) - pri prvom zistení od 330,- do 3300,- EUR §16b ods. 1 písm. a)
- pri prvom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. a)
- pri ďaľšom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. b)
Zaevidovanie tržby cez ERP alebo VRP ale neodovzdanie pokladničného dokladu zákazníkovi §8 ods. 1 §16a písm. e) - pri prvom zistení 330,- EUR do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nevystavenie dokladu o vrátení tovaru cez ERP alebo VRP a jeho neodovzdanie zákazníkovi §8 ods. 4 §16a písm. n) - od 330,- do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nesprávne úmiestnenie pokladnice - zákazník nevidí na zákaznícky displej §3 ods. 4 §16a písm. i) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Chýbajúci vzor pokladničného dokladu o nákupe tovaru a služieb a vzor dokladu o úhrade faktúry v hotovosti umiestnený na viditeľnom mieste §8 ods. 5 §16a písm. o) - od 50,- - 330,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. c)
- opakovane od 100,- do 660,- EUR §16b ods. 2 písm. c)
Chýbajúci komunikačný kábel §4 ods. 9 §16a písm. l) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom, staré neplatné popisy v knihe pokladnice §13 ods. 1 §16a pism. u) - od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
 

Komunikačné káble pre registračné pokladnice

Model ERP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre Euro-50TE CASH, Smart, Medi mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100, 150 Flexy, 150 Flexy Plus USB 3,50 4,20
Kábel pre Quorion CR-20, CR-21, QMP18 USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-1000/2000 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-500 RS232 3,50 4,20
Kábel Euro-2500 RS232 3,50 4,20
Kábel Sam4s ER 230 F / 230 BF RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs DP-50 RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs MP-55B, MP-55L RS232 3,50 4,20
Kábel Optima CR-30T2 RS232 3,50 4,20
 

Komunikačné káble pre fiskálne tlačiarne

Model FP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre mini EFox mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox / mini EFox RS232 3,50 4,20
Kábel pre Elcom-500FP RS232 3,50 4,20
Kábel pre L.S.S.W LETAX USB 3,50 4,20
 


Akcia 3 + 1 - pri kúpe 3 ks čítačiek dostanete 1 ks iba za 1 Euro.
Využite poslednú príležitosť ušetriť na fiškalizácii - akcia na vybrané modely
Fiškalizácia pokladníc Cena bez DPH Cena s DPH
Fiškalizácia pokladnice 120,00 144,00
Uvedenie pokladnice (tlačiarne) do prevádzky 12,50 15,00
Kniha pokladnice 5,00 6,00
Fiškálna plomba 0,83 1,00
Spolu 138.33 166,00
Ušetríte 35.00 42,00

                                                     

O firme

Centrum 2428/38
01701 Považská Bystrica

(OD Ščokino - suterén
vedľa železiarstva)


Otváracie hodiny

Po - Pi: 09:00 - 17:30
      So: 08:30 - 11:30

mail:
slovtech@slovtech.sk

+421 905 624 478

+421 42 4260 421

+421 42 4325 005

SlovTech 1996 - 2019    Všetky práva vyhradené