SlovTech      Centrum 14/19 (OD BANCO - prízemie)      017 01     Považská Bystrica       Tel. - fax: +421 42 4325005      Tel.: +421 42 4260 421      e-mail: slovtech@slovtech.sk
  Home O firme Výpočtová technika eKasa Online pokladnice a tlačiarne POS systémy YOTech - čítačka žurnálov Software Na stiahnutie  
eKasa internet
Mobilný internet pre eKasa za super ceny. V cene setu je predplatné internetu na 1 rok

  YOTech - čítačka žurnálu

    - súčasné využitie portov
      a USB
    - kapacita 2 - 16 GB
    - plná automatika
    - replikácia portov
    - služi ako USB kľúč
    - napájanie z pokladnice
    - prezeranie žurnálov
    - neobmedzený počet ERP
    - YOTech manager pre
      prezeranie a tlač žurnálov

78,- EUR s DPH  

Ste pripravení na eKasu ?

My áno.

Ponúkame Vám široký sortiment zariadení eKasa a VRP.

Nájdeme pre Vás optimálne riešenie pre vaše podnikanie s ohľadom na funkčnosť a cenu.

Poskytneme Vám popredajné poradenstvo ohľadom aktuálnej legislatívy pokladníc eKasa.

Predávame a servisujeme zariadenia výrobcov Elcom, FiskalPro.

Podnikajte bez starostí - zverte sa do rúk najväčšej servisnej organizácie registračných pokladníc v Považskej Bystrici.

Hot-line: 0905 624 478

Presťahovali sme sa do nových priestorov - nájdete nás na adrese

Centrum 2428/38 (OD Ščokino)
017 01 Považská Bystrica

v suteréne spoločnosti Realita, vedľa železiarstva (bývalá Slovenka – servis šijacích strojov).

Oproti pôvodnej prevádzke sme sa posunuli o 10 metrov a nachádzame sa stále v tej istej nákupnej zóne.

Všetky kontakty na firmu zostali v platnosti.Korekčné sady pre úpravu knihy ERP v súlade zo zákonom 289/2008 podľa legislatívy platnej od 01.01.2018 tu v predaji.

Sme jediný výrobca korekčných sá pre všetky typy kníh ERP na Slovensku.Od 01.01.2018 bol cez zákon 270/2017 Zz opäť novelizovaný zákon 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice 289/2008 (ďalej iba Zákon). V dôsledku tejto novely sa bohužiaľ opäť radikálne zmenila kniha elektronickej registračnej pokladnice, konkrétne texty v sekcii Údaje o servisnej organizácii. Z tohto dôvodu knihy ERP registrované pred novelami Zákona nie sú v súlade so Zákonom.

V niektorých regiónoch Slovenska začali pracovníci Colnej správy a daňových úradov kontrolovať , či sú knihy pokladnice v súlade so Zákonom a v prípade nesúladu vyrubujú podnikateľom sankcie za nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom podľa §13 ods. 1.

Sankcie za delikt podľa §16a pism. u) sa v tomto prípade pohybujú od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b), pri opakovaní od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)

Ako predísť problémom pri kontrole ?

Existujú dve možnosti, ako uviesť knihu pokladnice do súladu so Zákonom:

1. Prepísať, resp. doplniť pôvodné texty novými platnými textami podľa Zákona

Nakoľko knihy ERP majú od 24 do 71 strán a textov, ktoré treba zmeniť je 12, teda cca 150 až 450 textov v celej knihe, tak na prepísanie knihy treba odhadom 4 - 8 hodín práce...

2. Prelepiť nesprávne texty samolepkami so správnymi textami

Táto možnosť je určite najrýchlejšia, odporúča ju aj finančná správa vo svojich metodických usmerneniach.

Niektoré servisné organizácie a poskytovatelia pokladničných riešení, posielali svojim zákazníkom metodické usmernenie na riešenie tejto problematiky. Zo skúseností s našimi zákazníkmi, však väčšina podnikateľov tieto informácie z dôvodu pracovného vyťaženia prehliadla. Časť servisných organizácií a poskytovateľov pokladničných riešení, ktorých sme kontaktovali, však buď nemali vedomosti o uvedených zmenách alebo vôbec nejavili záujem o to, aby informovali o zmenách svojich zákazníkov alebo mylne tvrdili, že sa tieto úpravy netýkajú už vydaných kníh a pokladníc uvedených do prevádzky pred dátumom 01.01.2014.

Skutočnosť je však taká, že sa to týka všetkých kníh pokladníc registrovaných na DÚ podľa Zákona a teda aj tých, ktoré boli zaevidované pred 01.01.2014.

Dovoľujeme si Vám v prílohe zaslať stanovisko, ktoré nám zaslala Finančná správa k zápisom do kníh ERP, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Citácia zo stanoviska:

„Nakoľko kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., ak popisy údajov a záznamov (po novelizovaní tohto zákona v prílohe č. 3) podnikateľ doplní v knihe ERP ručne, alebo prelepí pôvodný popis platným znením. Zároveň uvádzame, že uvedené popisy údajov a záznamov je povinný vykonať v knihe ERP podnikateľ, nie servisná organizácia.

Odporúčame upozorniť podnikateľa vykonať tieto úpravy v knihe ERP, aby následne servisná organizácia mohla zapísať potrebné údaje do knihy ERP.“

Koniec citácie.

Nami ponúkané riešenie:

V snahe uľahčiť Vám túto nepríjemnú a časovo náročnú povinnosť, naša spoločnosť pripravila korekčné sady pre všetky najpoužívanejšie knihy ERP, ktoré sú priamo prispôsobené konkrétnej knihe.

 

1. Akú sadu potrebujete ? Druhy korekčných sád.

Korekčné sady sú rozdelené do dvoch kategórií:

1. Veľké korekčné sady

Sady obsahujú samolepky všetkých zmenených textov od začiatku účinnosti Zákona až po súčasné znenie platné od 01.01.2018.

Tieto sady doporučujeme použiť podnikateľom, ktorí majú knihu ERP zaevidovanú pred 01.01.2014.
Avšak s prihliadnutím na fakt, že sa v papierníctvach ešte v roku 2017 predávali knihy, ktoré neboli
v súlade s platnou legislatívou platnou od 01.01.2014 a ak svoju knihu pokladnice neupravovali, doporučujeme
objednať túto sadu.

Sada obsahuje:

  • 14 druhov samolepiek, pri každej samolepke je číslo, ktorým je označená jeho pozícia v knihe
    od 0 – do 13. Množstvá sú rozdielne podľa výrobcu.
  • Stručný návod na lepenie pre konkrétny typ knihy podľa výrobcu, v ktorom sú číslom označené pozície konkrétnej samolepky.

Veľké korekčné sady - počet druhov samolepiek: 14

Výrobca / kompatibilita Poč. zázn.
podnik.
Poč.
zázn. SO1
Poč.
zázn. SO2
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
EkonSpo 52 23 23 3,50 4,20
ELITA 16 15 15 3,50 4,20
IGAZ 21 / 35 (590 / 690) / L.S.S.W LETAX 21 35 35 3,50 4,20
IGAZ 51 / 20 (690 – staré vydanie biela) 51 20 20 3,50 4,20
Protex 41 25 25 3,50 4,20
RMTES / REPROMA / KH Technik – formát A5 15 15 15 3,50 4,20
Ševt 12 12 12 3,50 4,20
Varos – formát A5 29 15 15 3,50 4,20
Axis - formát A5 35 10 25 3,50 4,20
Pasketik / 060 - formát A5 15 16 16 3,50 4,20


2. Malé korekčné sady

Sady obsahujú samolepky zmenených textov od zmenených 01.04.2015 po súčasné znenie platné od 01.01.2018.

Tieto sady doporučujeme použiť podnikateľom, ktorí už prelepovali svoje knihy ERP našimi samolepkami
objednanými v rokoch 2016 a 2017 a tým, ktorí majú knihy pokladnice výrobcov Ševt a elcom registrované
na daňovom úrade od roku 2016.

Sada obsahuje:

  • 8 druhov samolepiek, pri každej samolepke je číslo, ktorým je označená jeho pozícia v knihe
    od 0 – do 7. Množstvá sú rozdielne podľa výrobcu.
  • Stručný návod na lepenie pre konkrétny typ knihy podľa výrobcu, v ktorom sú číslom označené pozície konkrétnej samolepky.

Malé korekčné sady - počet druhov samolepiek: 8

Výrobca / kompatibilita Poč.
zázn. SO1
Poč.
zázn. SO2
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
EkonSpo 23 23 2,50 3,00
ELITA 15 15 2,50 3,00
IGAZ 21 / 35 (590 / 690) / L.S.S.W LETAX 35 35 2,50 3,00
Protex 25 25 2,50 3,00
RMTES / REPROMA / KH Technik – formát A5 15 15 2,50 3,00
Ševt / elcom 12 12 2,50 3,00
Varos – formát A5 15 15 2,50 3,00
Axis - formát A5 10 25 2,50 3,00
Pasketik / 060 - formát A5 16 16 2,50 3,00
BEFARE / elcom - sivý obal 10 10 2,50 3,00

 

2. Ako a kde objednať korekčné sady.

Korekčné sady môžete objednať dvoma spôsobmi:
1. Pomocou objednávkového formulára, ktorý môžete stiahnuť tu
Objednávkový formulár zašlite na emailovú adresu slovtech@slovtech.sk.

2. Od servisných organizácií, ktoré s nami spolupracujú.
Zoznam predajcov najdete tu.

Stiahnite si doporučený postup pri lepeni vo formáte pdf tu.


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/do2793900/www_root/reklama_main.php on line 584

Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/do2793900/www_root/reklama_main.php on line 602
Zoznam predajcov korekčných sád
Okres Predajca  


Detaily sadyNajčastejšie priestupky, ktorých sa dopúšťajú podnikatelia pri používaní ERP
Popis priestupku Delikt Sankcia
Nejednoznačné pomenovanie tovaru alebo služby na doklade §8 ods. 3 §16a písm. m) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nezaevidovanie hotovosti inej, ako prijaté tržby - teda nezaevidovanie vkladu v hotovosti do ERP alebo VRP §3 ods. 3 §16a písm. h) - pri prvom zistení od 100,- do 3300,- EUR - §16b ods. 1 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
sankcia sa neuloží, ak zistený rozdiel nepresiahne sumu 20,- EUR
Nezaevidovanie tržby v hotovosti cez ERP alebo VRP a neodovzdanie dokladu zákazníkovi §3 ods. 1 §16 písm. a) - pri prvom zistení od 330,- do 3300,- EUR §16b ods. 1 písm. a)
- pri prvom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. a)
- pri ďaľšom opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a) + podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia §16b písm. písm. 6 ods. b)
Zaevidovanie tržby cez ERP alebo VRP ale neodovzdanie pokladničného dokladu zákazníkovi §8 ods. 1 §16a písm. e) - pri prvom zistení 330,- EUR do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nevystavenie dokladu o vrátení tovaru cez ERP alebo VRP a jeho neodovzdanie zákazníkovi §8 ods. 4 §16a písm. n) - od 330,- do 3300 EUR §16b písm. 1 ods. a)
- pri opakovaní od 660,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. a)
Nesprávne úmiestnenie pokladnice - zákazník nevidí na zákaznícky displej §3 ods. 4 §16a písm. i) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Chýbajúci vzor pokladničného dokladu o nákupe tovaru a služieb a vzor dokladu o úhrade faktúry v hotovosti umiestnený na viditeľnom mieste §8 ods. 5 §16a písm. o) - od 50,- - 330,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. c)
- opakovane od 100,- do 660,- EUR §16b ods. 2 písm. c)
Chýbajúci komunikačný kábel §4 ods. 9 §16a písm. l) - od 100,- - 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
Nevedenie knihy pokladnice v súlade so zákonom, staré neplatné popisy v knihe pokladnice §13 ods. 1 §16a pism. u) - od 100,- do 3300,- EUR pri prvom zistení - §16b ods. 1 písm. b)
- opakovane od 200,- do 6600,- EUR §16b ods. 2 písm. b)
 

Komunikačné káble pre registračné pokladnice

Model ERP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre Euro-50TE CASH, Smart, Medi mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100, 150 Flexy, 150 Flexy Plus USB 3,50 4,20
Kábel pre Quorion CR-20, CR-21, QMP18 USB 3,50 4,20
Kábel pre Euro-100/200/2100 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-1000/2000 RS232 3,50 4,20
Kábel pre Euro-500 RS232 3,50 4,20
Kábel Euro-2500 RS232 3,50 4,20
Kábel Sam4s ER 230 F / 230 BF RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs DP-50 RS232 3,50 4,20
Kábel Datecs MP-55B, MP-55L RS232 3,50 4,20
Kábel Optima CR-30T2 RS232 3,50 4,20
 

Komunikačné káble pre fiskálne tlačiarne

Model FP Typ (USB/RS232) Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Kábel pre mini EFox mini USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox USB 3,50 4,20
Kábel pre Elcom EFox / mini EFox RS232 3,50 4,20
Kábel pre Elcom-500FP RS232 3,50 4,20
Kábel pre L.S.S.W LETAX USB 3,50 4,20
 


Akcia 3 + 1 - pri kúpe 3 ks čítačiek dostanete 1 ks iba za 1 Euro.
Využite poslednú príležitosť ušetriť na fiškalizácii - akcia na vybrané modely
Fiškalizácia pokladníc Cena bez DPH Cena s DPH
Fiškalizácia pokladnice 120,00 144,00
Uvedenie pokladnice (tlačiarne) do prevádzky 12,50 15,00
Kniha pokladnice 5,00 6,00
Fiškálna plomba 0,83 1,00
Spolu 138.33 166,00
Ušetríte 35.00 42,00

                                                     

O firme

Centrum 2428/38
01701 Považská Bystrica

(OD Ščokino - suterén
vedľa železiarstva)


Otváracie hodiny

Po - Pi: 09:00 - 17:30
      So: 08:30 - 11:30

mail:
slovtech@slovtech.sk

+421 905 624 478

+421 42 4260 421

+421 42 4325 005

SlovTech 1996 - 2019    Všetky práva vyhradené